Ga naar de inhoud

Statement

EPEA-NL staat voor het recht op onderwijs voor iedereen in detentie.

Onderwijs wordt hier in de breedste zin opgevat: klassikaal onderwijs, beroepsopleidingen, creatieve en culturele activiteiten gericht op ontwikkeling van vaardigheden, lichamelijke oefening en sport, het aanleveren van maatschappelijke vaardigheden en het gebruik van bibliotheekvoorzieningen. 

EPEA

De EPEA-NL is een branche van de EPEA (European Prison Education Association), een organisatie die zich inzet voor het bevorderen en ontwikkelen van onderwijs en educatieve activiteiten in gevangenissen in heel Europa. https://www.epea.org 

De EPEA is door de Raad van Europa erkend als een niet-gouvernementele organisatie (NGO). De EPEA  is volledig onafhankelijk, en heeft de ambitie om samen te werken met beleidsmakers, stakeholders en docenten in Europese gevangenissen om zijn doelstellingen te verwezenlijken.Kick-Off Meeting Europees project EdPEP
EPEA conferentie in Oslo, 2023

Recht op onderwijs

EPEA.NL zet zich in voor het recht op onderwijs voor iedereen in detentie. Zij wil dit bevorderen, stimuleren en beïnvloeden. Onderwijs wordt hier in de breedste zin opgevat: Klassikaal onderwijs, beroepsopleidingen, creatieve en culturele activiteiten gericht op ontwikkeling van vaardigheden, lichamelijke oefening en sport, het aanleveren van maatschappelijke vaardigheden en het gebruik van bibliotheekvoorzieningen. Een van de doelstellingen van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf (detentie) is dat de gedetineerden worden voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. Dit doel trachten gevangenissen onder andere te bewerkstelligen door het aanbieden van onderwijs en andere soorten van vorming aan gedetineerden. De EPEA-NL brengt de toepassing van onderwijs in het Nederlandse gevangeniswezen uitgevoerd door de overheid in kaart en brengt advies uit waar nodig. 

Europese Projecten

Vanaf oktober 2023 is de EPEA-NL de lead partner in het project EDPEP (European Dissemination Platform for Education in prison)  EDPEP wordt van oktober 2023 tot november 2025 ontwikkeld met partners uit Noorwegen, Polen, Portugal en Roemenië.

In de afgelopen jaren was de EPEA.NL betrokken bij verschillende Europese projecten, zoals PEC-NL (prison education consortium Nederland), BIAT (Bringing It All Together) hierdoor hadden we de mogelijkheden om collega’s in het buitenland op te zoeken en conferenties bij te wonen. 

Er is veel kennis en expertise bij verschillende mensen en organisaties werkzaam op het gebied van onderwijs in detentie. Vaak blijft deze informatie echter binnen de eigen organisatie en wordt nauwelijks gedeeld met anderen in binnen- en buitenland. 

EDPEP is een systeem, in de vorm van een WIKI om deze kennis beschikbaar, actueel en actief te houden in een groeiend netwerk in Europa: Prison Education Wiki

Kick-Off Meeting Europees project EdPEP